“Who follows the others never leads them, and i would certainly not have undertaken this profession for the sole purpose of becoming a copyist.”

“Wie anderen volgt, gaat nooit vooruit en ik zou dit beroep zeker niet hebben gekozen om uiteindelijk slechts en kopiist te worden.”

About the author